Omuz eklemi 3 kemik oluşumun meydana getirdiği komplex bir eklemdir. Kürek kemiği, köprücük kemiği ve kol kemiği omuz komplexini oluşturur. Bu eklemde 3 eksende de hareket görülür. Yani omuz eklemiyle kolu yukarı kaldırma, yana açma ve içe-dışa çevirme hareketleri yapılır. Pek çok harekete imkan sunması dolayısıyla omuz bölgesi yaralanmalara ve çıkıklara maruz kalmaya açık bir bölgedir.

Omuzda görülebilecek hastalıklar:

 1. İmpingement sendromu: Kol kemiği ile köprücük kemiği arasında bursa dediğimiz içi sıvı dolu keseciklerden vardır. Bu bursanın kemikler arasında sıkışmasıyla impingement sendromu oluşur. Kol 90 derece yukarı kalkana kadar bursa sıkışır ve 90 dereceden yukarı kaldırılınca kemik başı aşağıya kayacağı için bursa üstündeki bası kaybolur.
 2. Kas kopması: Kolumuzu dirsekten bükmemizi sağlayan kasın kısa başında kopma meydana gelebilir.
 3. Rotator cuff Lezyonu: Kolda supraspinatus, infraspinatus, subscapularis ve teres minör diye adlandırılan 4 kas tek bir tendonla kol kemiğine yapışır. Bu tendonda bir yırtık olursa 4 kas birden işlev kaybedeceği için yırtığı çok önemlidir.Nedeni rotator cuff tendonunun zayıf olması, aşırı kullanma, yaşlanma, kronik inflamasyon, akut travma olabilir.
 4. Kırıklar: Köprücük kemiği kırılırsa omuz hareketleri kısıtlanır. Omuzda en çok kol kemiği kırıkları görülür.
 5. Çıkıklar: En çok görülen çıkık glenohumeral eklem çıkığıdır. Bu çıkık kolun arkaya ani zorlanmasıyla oluşur. Eklem kapsülü yırtılır.
 6. Donuk omuz: Omuz komplikasyonlarından en sık görülenidir. Omuz ekleminde bir patoloji yokken omuz hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Eklem yüzünde bir bozukluk yoktur. Eklem yüzünde bir bozukluk olursa bu kireçlenmedir. Donuk omuzda kas güçsüzlüğü, ligamentte elastikiyet kaybı ve ağrı (muhtemelen iltihabi bir durumdan kaynaklanan) görülür. Travmaya bağlı olarak gelişebilir ya da kendi kendine gelişebilir.

Tüm bu sebepler nedeniyle omuzda şiddetli ağrı, kısıtlılık (kolları kaldıramama) ve kaslarda kuvvet kaybı olur ve hasta eski fonksiyonelliğini kaybeder. Öncelikle röntgen, MR, BT gibi tanı yöntemleriyle doktor tarafından tanı konmalıdır. Sonrasında gerekli görülürse hasta için fizik tedavi süreci başlatılır. Fizik tedavi fizyoterapistler tarafından uygulanır.

Fizik tedavi sürecinde hastanın:

 • Mevcut ağrılarının giderilmesi
 • Varolan kısıtlılıklarının ortadan kaldırılması
 • Kas kuvvetinin artırılması
 • Günlük yaşamda fonksiyonelliği değerlendirilerek omza eski fonksiyonelliği geri kazandırılması amaçlanır.

Bu amaçlara yönelik tedavi planı oluşturulur ve uygulanır.

Rotator cuff lezyonunun tedavisi:

3 evrede ele alınır. İlk evrede hastada sadece ödem ve kanama vardır. genelde 25 yaş altı kişilerde görülür. Geriye dönüşlü bir durumdur. Tedavide hastaya dinlenme, nonsteroid anti-enflamatuar ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersiz önerilir.

İkinci evrede kısmi cuff yırtığı vardır. 25-40 yaş arası kişilerde görülür. tekrarlayabilir veya tamamiyle toparlayabilir. Üçüncü evrede komple cuff yırtığıdır. Genelde 40 yaş üstü kişilerde görülür ve cerrahi gerekir.

Rotator cuff yırtığının tedavisi yırtığın nerde olduğuna, yırtığın miktarına göre değişir.

Değerlendirmede hastada:

 • Ağrı
 • Normal eklem hareketleri
 • Kas kuvveti
 • Ödem
 • Kısalıklar
 • Postür
 • Hassasiyet
 • Günlük yaşam aktiviteleri
 • İş hayatı gibi parametrelere bakılır.

Rehabilitasyon programında hastaya

 • Dinlenme
 • Sıcak-soğuk uygulama
 • Aktif ve pasif normal eklem hareketleri
 • Germe
 • Kuvvetlendirme egzersizleri
 • Aktivitenin modofikasyonu
 • Postür eğitimi uygulanır.