Bedenimizde var olan ağrıların pek çok nedeni olabilir. Organ ya da doku hasarları herhangi bir eklemde ağrı olarak yansıyabilir. Kişi bunu bel ya da boyun ağrısı olarak hisseder ancak asıl problem başka yerdedir. Örneğin bel ağrısıyla bize başvuran hastada ağrının neden kaynaklandığını bulmaya çalışırız. Bacak boyu kısalığı, omurga eğriliği, kuyruk sokumu yaralanmaları, sinir sistemi hasarları ya da bağırsak sistemindeki bozukluklar bel ağrısı yapabilir. Bunlardan sadece biri ya da birkaçı problemin ana nedenini oluştururken, başka yan nedenler de var olan problemi büyütüyor olabilir. 

Osteopati (bütüncül yaklaşım) her zaman problemin ana nedenine odaklanır ve onu çözmeye çalışır. Osteopati de tüm organlar ve sistemler ayrı ayrı taranır ve önce ana neden sonrasında da yan nedenler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Sistem genel dengeye kavuşunca da bedenin iyileştirici gücü ile kişi her hastalığını kendi kendine onarıp tedavi edebilir. Burada işin sırrı, bedene doğru uyaranları vermektedir. İnsan bedeni her zaman kendini onarmaya programlıdır. Çevresel faktörler ve stres bunu bozan en önemli etkenlerdir. Bunların da ortadan kaldırılmasıyla kişi mükemmel sağlığa kavuşmuş olur.