Craniosacral Terapi

Craniosacral terapi osteopatinin bir dalıdır. Cranium ‘kafa’ sacrum ise ‘kuyruk sokumu’ demektir. Craniosacral terapi kuyruk sokumu ile kafa arasında yer alan bütün sinir sistemini içine alan bir bölgenin sinirsel uyarımını yapan tedavi metodudur. Normalde vücudumuzda kafa ile kuyruksokumu arasında bulunan doğal bir ritm mevcuttur. Bu ritme ‘craniosacral ritm ‘ denir. Tıpkı bir balon şişip sönmesi gibi kafa ekleminde bir şişme ve sönme hareketi izlenir. Bu ritm kuyruk sokumuna kadar devam eder ve kuyruk sokumunda açılma hareketi ile sonlanır. Beyin ve tüm sinir sisteminin beslenmesi bu ritme bağlıdır. Doğal ritm dakikada 6-8 kez olmalı ve eklemlerde yeterince açılma sağlanmalıdır.  Bu açılma ile beyne besin ve oksijen taşınırken beyindeki toksik maddeler de ordan uzaklaştırılmış olur. 

Doğal ritmin bozulması ile yeterince beslenemeyen beyin, toksik maddeleri de atamaz. Beyinde biriken toksik maddeler; dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü, algılamada güçlük, unutkanlık yapabilir. Günümüz insanlarının büyük bir kısmında var olan bu problemler craniosacral ritmin yeniden düzenlenmesi ile yok edilebilir. 

Craniosacral ritm bozuklukları en çok kafadan alına darbe ile görülebilir.

Tüm Uzmanlık Alanları