Yaşam, Aile ve Öğrenci Koçluğu

Yaşam koçluğu, yaşamı dengeleme ve ahenkli hale getirme gücüne sahip bütünsel bir süreçtir. Yaşam Koçu olarak bizim işimiz, engelleri tanımlamaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

Danışanın potansiyellerini azami şekilde ortaya çıkarma hedefi taşıyan düşündürücü yaratıcı sorularla çözüme ve sonuca odaklanan bir ortaklık, bir yol arkadaşlığı sürecidir.

Koçluk neler sunar; 

 • İç dünya keşfi 
 • Potansiyelleri ortaya çıkarma 
 • Hedef saptama 
 • Yol oluşturma 
 • Hedefe giden yolda tutma 
 • Motivasyon ve kararlılığa teşvik 

Bireysel Koçluk Türleri 

 • Yaşam Koçluğu 
 • Aile Koçluğu 
 • Öğrenci Koçluğu 
 • Kariyer Koçluğu 

Kurumsal Koçluk Türleri

 • Satış Koçluğu 
 • Yönetici Koçluğu 
 • Organizasyon Koçluğu 

Aile koçluğu nedir?

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlara çözüm üretmek ve tüm aileyi etkileyen önemli kararlar, iş değişiklikleri, taşınma, çocuk sahibi olma, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. 

Aile bireylerinden birinin yaşadığı herhangi bir sorun tüm aileyi etkiler. Çözüm sürecinde de ailenin tümü belirleyici rol oynar.

Aile koçu, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönlerini ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin sorunları görmelerine yardımcı olmaya çalışır. Aile koçu bireylerin; Diğerlerini saygı ile dinlemesine, diğerlerinin bakış açısını görmesine ve anlamasına, diğerlerine karşı düşüncelerini daha açık bir dil ile ifade etmesine, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına, soruna yönelik olarak konuşmasına, diğerlerini olduğu gibi kabul etmesine, diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Öğrenci Koçu KİMDİR?

Öğrenci Koçu, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine, hedef koymalarına ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına yardımcı olan bir yol arkadaşıdır.

Öğrenci koçu öğrencinin olumlu yönlerini ve deneyimlerini kullanarak, diğer alanlara yönelik potansiyelini de ona gösterir. 

Öğrenci Koçluğu ile öğrencinin;

 • Okul başarısını artırmayı,
 • Kendine uygun hedefler seçmesini,
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
 • Doğru iletişim kurmasını,
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefleriz.

Sema Danışık Yaşam, aile ve öğrenci koçluğu eğitimini İzmir Katip Çelebi üniversitesinden almıştır.

Tüm Uzmanlık Alanları